Trustees

Yelagiri Thayar Charitable Trust

Trust Office – Aj 121 New-4 1st Street 9th Main Road Anna Nagar Ch-40
Mobile: 09444163542, 09841067562, 09381001834, 09841031834

 • Sri N. Karthikeyan Alias Kothanda Raman - Chennai
 • Sri K. Ganga Gowri Alias Vaitheki – Chennai
 • Sri K.Eswara Prasad – Managing Trustee – Chennai
 • Smt. Dr. T.Srikala Prasad – Chennai
 • Sri .K. Dhamodharan – Chennai
 • Sri. S. Subash – Chennai
 • Sri. V.Kesavan – Theni
 • Ms. Dr.Indradevi – Chennai
 • Ms. M.Rajani Manikketh – Chennai

Honarary Trustee

 • Sri. M. Suresh Advocate - Chennai
 • Sri. M. Subramaniam – Trichy
 • Sri S.Karthikeyan – Thirupattur
 • Sri. A.S. Nanda Gopal - Ambur
 • Ms. Dr. Saroja – Chennai

Administative Committee

 • Sri. N. Saravanan – Theni
 • Sri. N. Subramaniyan – Salem
 • Smt. Rajeswari Girivelam – Yelagiri
 • Smt Renuga – Yelagiri
 • Sri. G.Mohan Kumar- Chennai

Temple Employees

 • Sri V.Pragalathan – Head Bhattachariyar
 • Sr. M. Jayaraman – Bhattachari
 • Sri N. Govindasamy - Bhattchari
 • Sri. N.Radha Krishnan – Bhattachariyar
 • Sri Gopal – Manager
 • Sri A.Mani – Counter
 • Sri C.Govindraj – Counter
 • Smt S.Kala - Maintenance
 • Smt V.Nasi - Maintenance
 • Smt R.Malar - Maintenance
 • Smt G. Ponni - Maintenance